** * * * *

Talen er levert av Normedia og bildene er, i hovedsak, fra Hemera Photo Objects. Oversettelser gjøres automatisk i sanntid av Google oversetter.
Idé, design, systemering og programutvikling: © Frode Rustøy, pedagog og skolefaglig IKT-rådgiver.
img src="/images/vmlogo_liten.jpg" style="float:left;width:130px;border:none;" title="Vevmesteren spinner nye tråder i Verdensveven"
Oversett til:
img src="icons/swap.png" style="border:none;" alt="Bytt" title="Bytt"
Oppgavetekst:
Skriftspråk:
logo
Makerspace 2087
Følg Makerspace 2087 på Facebook...
 


F
r
o
Meny av/på
Velg kategori:
ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Print screen

§

|
!

1
"

2
@
#

3
£
¤

4
$
%

5
&

6
/

7
{
(

8
[
)

9
]
=

0
}
?

+
`

\
´
Back

TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Å
^

¨
~

CAPS
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ø
Æ
*

'
ENTER

SHIFT
>

<
Z
X
C
V
B
N
M
;

,
:

.
_

-
SHIFT

CTRL
ALT
 
ALT GR
FN
CTRL